บริษัท มาสเตอร์ป้อมเน็ตเวิร์ค จำกัด
ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรน หมอทองอินทร์ ผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น (Multi Level Marketing : MLM) โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมอทองอินทร์ ที่ผ่านการคัดสรร ส่วนประกอบชั้นเลิศกระบวนการวิจัย และพัฒนาที่มี มาตรฐานระดับประเทศ รวมถึงการนำระบบปฏิบัติการ ทางธุรกิจที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนความสำเร็จของคนไทยทุกๆท่าน
มาสเตอร์ป้อมยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกและผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดร่วมกับการสร้างสรรค์สังคมที่งดงาม อย่างยั่งยืน และ สุขภาพที่ดี

นันทวัฒน์ (ป้อม) คำแหง
ประธานบริหาร
บริษัท มาสเตอร์ป้อมเน็ตเวิร์ค จำกัด
สนใจสอบถาม หรือ ติดต่อผ่านช่องทางด้านล่าง
มาสเตอร์ป้อมเน็ตเวิร์ค © 2019 By http://masterpomonline.com/webmaster